Hälsotrender i år

Varsågod, här presenteras de senaste hälsotrenderna:

1. Äta hälsosamt 2. Sluta med dieter 3. Vi äter supermat, superbär och supergrönsaker 4. Vi äter miljövänlig mat, oprocessad mat 5. Vi tränar som om det vore medicin 6. Vi äter mat som stärker vissa delar i kroppen

Vi blir alltmer medvetna konsumenter och samhällsmedborgare. Framför allt är det en hel generation som växer upp nu, som kommer att vara mer miljömedvetna än någon annan generation innan.

11 Jan 2020